דמי הבראה הם זכאותו של עובד לקבל תקצוב שנתי שנקבע בחוק ואחיד לכל העובדים ללא קשר למעמדם ושכרם בפועל (להוציא הסכמים קיבוציים ייעודיים לחלק מהמגזרים במשק אשר במסגרתם בהסכמה עם העובדים התווספו זכויות וסכומים לקבוע בחוק, אולם בשום מקרה לא יופחתו מהזכויות הקבועות בחוק).

הזכות לקבלת דמי הבראה נקבעה על פי הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה ובהתאם לו ניתן צו ההרחבה, אשר הרחיב את ההסכם על כלל המשק.

ההסכם לצד צו ההרחבה שניתן קובעים את שיעור דמי ההבראה לו זכאי העובד בעבור כל יום הבראה, ולכמה ימי הבראה זכאי העובד (בהתאם לוותק).

על פי ההסכם, עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה וכן יהיה זכאי לחלק היחסי עבור חלק מהשנה החלקית בה עבד לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה. תקופת הזכאות לתשלום לא תביא בחשבון היעדרות בשל חופשה ללא תשלום

לעובדים במשרה חלקית, ישולמו דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתם בפועל. נהוג כי התשלום מועבר לעובד כמענק שנתי באחד מחודשי הקיץ, לרוב במשכורת חודש יולי המשולמת בחודש אוגוסט, אולם אין מן הנמנע כי על פי הסכם בין העובד למעסיק תשולם בדרך אחרת ובמועד אחר. היו מקרים בהם מעסיקים במטרה להקל על עצמם את התשלום הכבד לכלל העובדים באותו המועד בחרו לפצל ולהעניק את התגמול בחודש יום ההולדת של כל עובד, בפיצול לשתי פעימות בשנה או בתשלום חודשי יחסי לסכום כולל, ואין כל מניעה חוקית לעשות כן.

חשוב לציין כי למרות שעניין דמי ההבראה נקבע במטרה לעודד את העובד לפסק זמן ולבילוי זמן איכות ומנוחה בקרב בני משפחתו, אין חובה על העובד לשהות בפועל או להוכיח כי שהה בבית מלון או בכל נופש משפחתי או אישי אחר. העובד זכאי לקבל את הכסף לתועלתו ובחירתו ללא כל התניה.

היה ועובד יסיים את עבודתו במקום העבודה, תחשיב דמי ההבראה המגיעים לו על פי החלק היחסי של השנה בה עבד יהווה מרכיב בתלוש השכר האחרון שלו שיהווה גמר חשבון בין העובד למעביד, לצד ימי חופשה שנצברו לזכותו וכל מרכיב רלוונטי אחר בשכרו. סכום דמי ההבראה הוא קבוע על פי חוק ואינו מושפע ממרכיבים אחרים בשכרו של העובד. נכון לחודש נובמבר 2016 עומד הסכום על 378 ₪ ליום כאשר כמות הימים המגיעה לעובד נגזרת על פי וותק במקום העבודה:

ותק בשנים

כמות ימים

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 ומעלה

10

חשוב להדגיש כי תחשיב זה מתייחס למגזר הכללי במשק ואינו התחשיב הנכון לעובדי מדינה או המשתייכים למגזרים מאוגדים בעלי הסכם קיבוצי אחר. כאמור, כל הסכם אחר הנוגע לכל מגזר שהוא במשק יכול להוסיף על האמור לעיל אך לא לגרוע ממנו. דין זה נכון לכל תחום וסעיף בעולם יחסי העבודה, שכן לשון החוק היא הבסיס התחתון וממנו ניתן רק לעלות בזכויותיו של העובד אך לא להפחית מהן.

על מנת לחשב בצורה מדויקת את זכאותכם לדמי אבטלה קיימים באינטרנט לא מעט אתרים המציעים מחשבונים לתחום דיני עבודה כשירות. חשוב לבחור במחשבונים המותאמים ויודעים להבדיל בין המגזרים השונים שכן קיים פער משמעותי בהבדלי הזכאויות בניהם. המוסדות הקיימים לצורך תחשיב זה הם: עובדים בשירות המדינה, מוסדות ההסתדרות, עובדי הוראה, עובדי השלטון המקומי והמגזר הפרטי במשק. אתרים עדכניים העומדים בקביעות על השינויים בחוק ותנודת המדד יעניקו את התחשיב המדויק ביותר. מצ"ב לשימושכם:

  1. https://www.hilan.co.il

  2. http://www.goleango.com/havraa.php

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.