אחת משיטות העבודה המקובלות והחסכוניות שנולדו במאה העשרים ואחת הן הוצאת חלק מפעילות הארגון למיקור חוץ. לרוב הפעילויות שיצאו מחוץ לכותלי הארגון יהיו בתחום המשלים, תחומי השירות ללקוח, ולעתים אף את נושא השיווק והמכירות, מה שיותיר לארגון פניות ומשאבים לתחום התמחותו. קיים הבדל בין העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם להוצאת פעילות למיקור חוץ. ההבדלים מתבטאים הן ברמת ההתנהלות היום יומית והן ברמת הכלכלית וברמת המחויבות החוקית.

עובדי שירות לקוחות המועסקים תחת חברת מיקור חוץ אינם משויכים לארגון בשום צורה ואין בינם לבינה מערכת יחסי עבודה. את זכויותיהם הם מקבלים מארגון מיקור החוץ המעסיק אותם, והוא זה שגובה מן החברה האמורה את עלויות העובדים, עלויות הטכנולוגיה והרווחיות לה הוא מצפה. חוזים עם חברות למיקור חוץ הם מורכבים מאוד שכן צריכים להביא בחשבון פרמטרים וסיטואציות רבות שמשפיעים על ההתנהלות. גם את מערכת צינורות הידע וההכשרות הנדרשות, בין אם אלו המוקדמות ובין אם הכשרות והדרכות שוטפות, יש לשלב בחוזה העבודה על מנת להבטיח הוגנות לכל הצדדים ואת האפשרות של חברת מיקור החוץ, היא המעסיק בפועל, לשמור על זכויות העובדים.

נשמח לעמוד לרשותכם בניתוח הצרכים שלכם ולנסח עבורכם חוזים והסכמי עבודה אל מול חברות למיקור חוץ וחברות כוח אדם, על מנת לפנות אתכם לעסוק בניהול העסק שלכם.