הכנת הסכמי עבודה

במרבית המקרים העובדים יהיו המשאב היקר ביותר של הארגון וכוח הצמיחה המשמעותי ביותר שלו. התנהלות נכונה ומושכלת אל מול עובדים תביא בהכרח לשביעות רצונם, שימור העובדים לטווח ארוך וכפועל יוצא של שני אלה את צמיחתו והצלחתו של ארגון בשוק עסקי ותחרותי. תחילת מערכת היחסים עם עובד חדש הנה בהכנת הסכם עבודה שתסדיר את מערכת היחסים בין העובד למעביד ותגן על זכויות שני הצדדים. העובד אינו זקוק להסכם שיגן על זכויותיו כחוק, שכן החוק עומד מעל לכל הסכם עבודה אישי. מכאן אנו מבינים כי הסכם עבודה שנחתם מול עובד יכול להוסיף על זכויותיו אך לא לגרוע מהן.

כאשר אנו שוכרים עובד חדש לארגון ומעוניינים בהשתלבותו ותרומתו לאורך זמן לשון החוק אינה השיח היחיד הרלוונטי לעניין. יש להביא בחשבון את מחיר השוק של המשרה המדוברת, התחרותיות, הניסיון והכישורים האישיים שמביא העובד, וזאת לצד תנאי העבודה והתועלות שיקבל העובד מן הארגון. הסכם שכזה, שמטבע הדברים מעניק לעובד מעבר לזכויותיו ושומר עליו, חשוב שיתייחס גם לזכויות המעסיק והתועלות שהוא אמור להרוויח ממערכת היחסים, לצד צמצום הסיכונים (דוגמת אי תחרות, שמירה על סודיות וכדומה).

לשם הכנת הסכמי עבודה נדרשת מיומנות וניסיון עסקי שהם הרבה מעבר ליכולת הניסוח וחשוב להביא בחשבון תרחישים שונים העשויים לפגוש אתכם לאורך השנים. הכנת הסכם עבודה מקצועי ומסודר על ידי עורך דין מיומן תבטיח התנהלות בטוחה ושקטה בה כל צד מודע לזכויותיו וחובותיו.